HELAL GIDADA ANNENİN ÖNEMİ


Sadettin EKİNCİ
Cenabı Hak insanı bir erkekle bir kadından en güzel şekilde yaratmış ve onu yeryüzünde kendi halifesi olarak vazifelendirmiştir. Erkekle kadın, gerek bu mukaddes vazifenin sorumluluklarını yerine getirmede, gerekse dünyevi ihtiyaçlarını karşılamada birbirine muhtaçtır. Rabbimizin istediği ve razı olduğu bir hayatı yaşayabilmek için aile müessesinin kurulması en tabi bir ihtiyaçtır. Şairin dediği gibi,
Zen merde, civan pire, keman tire muhtaç,
Zira ebna-i beşer hep birbirine muhtaç.
Kadın erkeğe, genç yaşlıya, ok yaya muhtaç, insanoğlu hep birbirine muhtaç.
Yüce dinimiz İslam’ın getirdiği mükemmel hayat anlayışında, rızkın helal yoldan kazanılmasında babaya, çalışmak ve kazanmak; anneye ise evde hazırlamak gibi bir mesuliyet yüklemiştir.
Helalinden kazanmak denildiğinde ilk olarak, ev reisi baba ve kazandıkları zihinde canlanmaktadır.Şüphesiz evin geçim sorumluluğunun baba üzerinde olması, onlara büyük sorumluluk yüklemekte; ailenin geçimini helalinden kazanmak için atılan her adıma da bir sadaka sevabı verilmektedir.
İhtiyaçların karşılanmasında özellikle kadının (annenin) çok farklı konumu ve önemi vardır. Neslin devamı için dokuz ay çektiği zahmetlerden sonra çocuğun maddi ve manevi yönden sağlıklı gelişimi için de bin bir zorluklara katlanmaktadır.
Helal kazanç ve helal lokma denildiğinde annelerin de sorumluluğu baba kadar önemlidir. Helal lokma açısından annenin iki yönden mesuliyeti bulunmaktadır. Birincisi, dokuz ay taşıdığı sonrasında da iki yıl kadar sütünü emzireceği ciğer paresi yavrusuna helal süt emzirmesi ile ilgilidir. Anne rahmine düşen bir rüşeymin helalinden beslenmeye başlaması için annelerin önce kendi yediklerine dikkat etmesi, yiyeceği lokmalara azami hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Hz. Peygamber (s.a.v.);
“Yiyip içtikleriniz helal, temiz olsun! Çocuklarınız, bunlardan hasıl olur” buyurmuştur.
Enes b. Malik (R.A.) den rivayete göre de efendimiz:
“Ahmak kadınlar, çocuklarınızı emzirmesin! Çünkü süt, etki eder.”
Hz.Ömer (r.a.) yanına gelen şaşımsı bir adama:
– Sen filan oğullarından mısın? Diye sordu. Adam da:
– Hayır! Fakat onlar beni emzirdi, dedi. Hz. Ömer (R.A.):
– Sütle onlara benzeme meydana gelir, dedi.
Toprağa düşen tohumun meyveye dönüşmesi için tohumun kalitesi ile birlikte, toprağın verimliliği ve tohumun beslenmesi de çok önemlidir. Her tohum ya zakkum olup başkalarını zehirleyecek, ya da kökü yerin derinliklerinde, dalları semaları tutan mübarek bir ağaç gibi meyveleriyle, gölgesiyle, dallarıyla, yapraklarıyla insanlığa, hatta daha başkalarına nesiller boyu hizmet edecek; insanın mutluluğuna ve yeryüzünün imarına katkıda bulunacaktır.
On beş asırlık İslam Medeniyetinin temiz sayfaları, helal süt emzirme hassasiyeti gösteren anaların, duygu dolu hassasiyet örnekleriyle doludur. Ömer b. Abdülaziz gibi beşinci halife kabul edilme şerefine layık olan o büyük şahsiyetin aile kuruluşundaki meşhur elma örneği, hepimizin zihinlerine nakşedilmiş zirvelerdir.
Abdestsiz yere basmayan, yavrusuna besmelesiz süt emzirmeyen anneler, bir yanda evlerini Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle “Allah’ın adının anıldığı ev” şerefine yüceltirken; diğer yanda yetişen evlatlarını da mabette yetişen “Meryem” anamızın halefleri denecek “iffet abidesi şahsiyetler” yetiştirmiştir.
Diğer taraftan helal sütle beslenen temiz masum yavruların, istikbalde tarih sayfalarına nakşedilecek maddi ve manevi kahramanlık örnekleri de her zaman bizler için feyz ve heyecan kaynağı olagelmiştir.
Helal lokmada annenin ikinci vazifesi ise yiyeceklerin hazırlanması ve masum çocukların beslenmesi hususundadır. Maddi ve manevi her türlü kirliliğin yaşandığı günümüzde kadının sosyal statüsü ve annelik anlayışı değişmiştir. Huzurlu bir aile yuvası ve evinde annelik misyonunu gerçekleştirmek yerine kadın, ekonominin, paranın bir parçası haline getirilmiş, çalışan kadın yüceltilmiş, düşünce ve anlayış olarak “sokakta kadın” rolü benimsetilmiş, analık ruhundan uzaklaştırılmıştır.
Bugün evine dönen evini kutsallaştıran, mabetleştiren analara ne kadarda muhtacız. Özellikle de helal haramın birbirine karıştığı şüphelilerin kaçınılmaz olduğu günümüzde helal lokma açısından….
Efendimizin hadisinde beyan buyrulan “ Hepiniz çobansızınız güttüğünüz sürüden mesulsünüz”. ”Helal de bellidir haram da bellidir. Ayrıca hükmü açık olmayan şüpheli şeyler de vardır. Kim şüpheli şeylerden korunursa dinini korumuş olur”.
Kadının gün boyu dışarıda çalışmaya başlamasıyla hazır gıda tüketimi kendisini meşrulaştırmıştır. Bir de buna ilaveten hazır tüketimin, face food’un moda ve özenti haline gelmesiyle hazır gıda, hayatın olmazsa olmaz bir parçası olarak algılanmaya başlamıştır. Hazır gıdanın raf ömrünü uzatmak amacıyla katılan koruyuculardan tutun, damak lezzeti ve tüketim bağımlılığı oluşturması için katılan maddeler, renklendiriciler, kaynağını bilmediğimiz yağlar günümüzde hazır gıdaların tamamını dini açıdan şüpheli bir konuma itmiştir. Teknoloji geliştikçe, daha sağlıklı bir hayat tarzı sürdüreceğimiz beklentisindeyken daha sağlıksız bir hayatın içine düşülmüştür.
Bu gerçekleri bilen anneler, kendilerine manevi emanet olarak bırakılan evlatlarını tehlikeye atamaz. Çocukların o minicik ve henüz yeterince gelişmemiş hassas midelerine, böbreklerine, karaciğerlerine katkı maddeli besinleri depolayarak, onları kendi elleriyle zehirleyemez. Nasıl ki çocuklarını hiç tanımadığı birinin evine yollamıyor, şüpheli insanlardan ve ortamlardan uzak tutuyor ise, tanımadığı tehlikeli gıda ve katkı maddeleri ile de Rabbimizin emaneti masum yavruyu, baş başa bırakamaz.
Bugün bizler, helal lokmayla beslenmiş istikbalde tarih yazacak kahramanlar yetiştirecek anneler bekliyoruz.
Her şeyin birbirine karıştırılıp kirletildiği dünyada, psikolojik ve sosyal algıların baskısından kurtularak Müslümanca düşünebilme özgürlüğüne kavuşmuş, kendisini paranın, modanın, özentisi ve bir parçası haline getirilmesine fırsat vermemiş, cennetin anaların ayağı altında olduğu hakikatini kendisine şiar edinmiş, toplumun en küçük parçacığı olan aileyi en sağlam temeller üzerine oturtmayı misyon edinmiş, Hz. Meryem iffetli, Hz.Aişe (r.a) ferasetli, Hz.Fatıma (r.a)’ın takvasıyla bezenmiş analar bekliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.